การขอวีซ่า

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวในฝรั่งเศสได้ที่หัวข้อ “วีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส” บนเว็บไซต์นี้

ใส่ข้อมูลเมื่อ 03/08/2016

ด้านบนของหน้า