การขอวีซ่าสำหรับการประชุม COP 21 ที่กรุงปารีส

สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุม COP 21 ณ กรุงปารีส ท่านสามารถดำเนินการขอวีซ่าที่หน่วยงาน TLS

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tlscontact.com/th2fr/login.php?l=en

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า