การดำรงตำแหน่งประธาน G7 ของฝรั่งเศส [fr]

G7 (Group of Seven) ประกอบไปด้วยสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุ่น อิตาลี และแคนาดา

ฝรั่งเศสดำรงตำแหน่งประธาน G7 ในปี 2562 ภายใต้หัวข้อหลักเรื่องการต่อสู้กับความไม่เท่าเทียม ซึ่งจะมีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีหลายครั้งตลอดปี 2562 และการประชุมสุดยอด ณ เมืองบียาริตส์ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 โดยมีประมุขและหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกทั้ง 7 ประเทศ เข้าร่วม

G7 France - Biarritz 2019 - JPEG

ดูข้อมูลที่เว็บไซต์ G7 France

นอกจากประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เป็นเป้าหมายหลักของการก่อตั้งแล้ว G7 ยังเป็นเวทีหารือแนวทางรับมือกับประเด็นความท้าทายสำคัญของโลก อาทิ สันติภาพและความมั่นคง การต่อต้านการก่อการร้าย การพัฒนา การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ 5 ประการ เพื่อต่อสู้กับความไม่เท่าเทียม

เพื่อลดความไม่เท่าเทียมในชีวิตและเพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสที่เท่ากัน ไม่ว่าจะมีถิ่นกำเนิด ถิ่นที่อยู่ หรือเพศใดก็ตาม รวมทั้งเพื่อให้เสถียรภาพและสันติภาพของโลกมีความมั่นคงยั่งยืน ฝรั่งเศสจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์และประเด็นเร่งด่วนหลายประการในวาระการดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G7 ในปี 2562 ดังนี้

 • การต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมในชีวิต โดยมุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย การเข้าถึงการศึกษาและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
 • การลดความไม่เท่าเทียมทางสิ่งแวดล้อม โดยพิทักษ์รักษาโลกด้วยการสนับสนุนทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมที่ยุติธรรมมุ่งเน้นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและมหาสมุทร
 • การสนับสนุนนโยบายการค้า ภาษี และการพัฒนาที่ยุติธรรมและเป็นธรรมมากขึ้น
 • การดำเนินการเพื่อสันติภาพ ต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงและการก่อการร้าย ซึ่งบ่อนทำลายรากฐานของสังคม
 • การใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับจากดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจรรยาบรรณโดยยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

การประชุมรูปแบบใหม่

G7 ครั้งนี้จะไม่เป็นเพียงแค่การประชุมระหว่างรัฐบาลของ 7 ประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่จะได้ทำงานอย่างกว้างขวางมากขึ้นกับผู้ที่เห็นด้วยกับค่านิยมของเราและพร้อมที่จะลงมือทำเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

ดังนั้น จะมีการเชิญประเทศอื่นๆเข้าร่วมหารือและเจรจาในระหว่างการประชุมสุดยอดประมุขและหัวหน้ารัฐบาล รวมทั้งในระหว่างการประชุมเตรียมการตลอดทั้งปี โดยเฉพาะประเทศจากทวีปแอฟริกาบางประเทศซึ่งจะมีสถานะพิเศษ ทวีปดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนสำคัญอันดับต้นๆ และเต็มไปด้วยความท้าทายต่อการพัฒนารวมถึงโอกาสในการสร้างความเท่าเทียมในอนาคต

การดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G7 ของฝรั่งเศส ยังมุ่งที่จะทำงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศและกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้องค์การระหว่างประเทศได้ทำงานระหว่างองค์กรมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภาคประชาสังคมจะมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดใน G7 ครั้งนี้ ผ่านการระดมกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะกิจ ได้แก่ เยาวชน (Youth 7) สตรี (Women 7) องค์การนอกภาครัฐ (C7) สหภาพแรงงาน (Labour 7) นายจ้าง (Business 7) ศูนย์วิจัย (Think tanks 7) และสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science 7)

ปีแห่งการหารือ

ตลอดปี 2562 จะมีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการประชุมระดับประมุขและหัวหน้ารัฐบาล ณ เมืองบียาริตส์ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยมีกำหนดดังนี้

 • 4-5 เมษายน การประชุมรัฐมนตรีมหาดไทย
 • 5-6 เมษายน การประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศ
 • 5-6 พฤษภาคม การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม
 • 9-10 พฤษภาคม การประชุมรัฐมนตรีความเท่าเทียมหญิงชาย
 • 16-17 พฤษภาคม การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข
 • 6-7 มิถุนายน การประชุมรัฐมนตรีแรงงาน "G7 social"
 • 4-5 กรกฎาคม การประชุมรัฐมนตรีการพัฒนาและการศึกษา
 • 17-18 กรกฎาคม การประชุมรัฐมนตรีการคลัง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/08/2019

ด้านบนของหน้า