การบรรยายหัวข้อ “ความเป็นมาของอุษาคเนย์” [fr]

เมื่อค่ำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นมาของอุษาคเนย์” (Aux origines de l’Asie du Sud-Est) ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า