การบรรยายเรื่องผลการประชุม COP21 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประเทศฝรั่งเศสได้ตอบรับคำเชิญของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 หรือ COP21 และมาตรการต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนี้

ภายหลังการรับรองข้อตกลงซึ่งมุ่งผลประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกประเทศทั่วโลกและมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้เรียนเชิญให้นายปิแอร์ โกลลิโยต์ ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มาบรรยายเกี่ยวกับผลของข้อตกลงปารีสฉบับนี้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร. แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล ศ.ดร. จาริต ติงศภัทิย์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.นพ. เจษฎา แสงสุพรรณ มาร่วมอภิปรายด้วย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า