การประชุมสุดยอด G7 ณ เมืองบียาริตส์ (24-26 สิงหาคม 2562) [fr]

การประชุมสุดยอดประมุขและหัวหน้ารัฐบาลประเทศ G7 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 ณ เมืองบียาริตส์ ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการดำรงตำแหน่งประธาน G7 ของฝรั่งเศส ซึ่งกำหนดให้การต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมเป็นหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้

G7 (Group of Seven) เป็นการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการของประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุ่น อิตาลี แคนาดา และสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศมหาอำนาจดังกล่าวมีเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็นร้อยละ 50 ของเศรษฐกิจโลก และยังแบ่งปันค่านิยมเรื่องเสรีภาพและประชาธิปไตย รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะรับมือแก้ไขปัญหาสำคัญของโลก

การประชุมสุดยอด G7 ณ เมืองบียาริตส์ ครั้งนี้ เป็นการประชุมรูปแบบใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศหุ้นส่วน โดยเฉพาะประเทศจากทวีปแอฟริกา และผู้มีบทบาทสำคัญจากภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการหาวิธีการที่เป็นรูปธรรมร่วมกันเพื่อต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมทุกรูปแบบ

การต่อสู้กับความไม่เท่าเทียม หัวข้อหลักในวาระการดำรงตำแหน่งประธาน G7 ของฝรั่งเศส

การต่อสู้กับความไม่เท่าเทียม เป็นเรื่องความยุติธรรม และเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการปกครองสากล

ในวาระการดำรงตำแหน่งประธาน G7 ของฝรั่งเศส มีการกำหนดประเด็นเร่งด่วน 5 เรื่องเพื่อต่อสู้กับความไม่เท่าเทียม ดังนี้

  • การต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมในชีวิต โดยส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย การเข้าถึงการศึกษาและการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
  • การลดความไม่เท่าเทียมด้านสิ่งแวดล้อม โดยพิทักษ์รักษาโลกด้วยการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้วยการเปลี่ยนผ่านทางสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและมหาสมุทร
  • การดำเนินการเพื่อสันติภาพ โดยต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงและการก่อการร้ายซึ่งบ่อนทำลายรากฐานของสังคม
  • การใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับจากดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจรรยาบรรณโดยยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
  • การต่ออายุความร่วมมือที่เป็นธรรมมากขึ้นกับแอฟริกา

ประเด็นเร่งด่วนของ G7

การประชุม G7 รูปแบบใหม่

นายเอมานุแอล มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ตอนหนึ่งว่า หมดยุคไปนานแล้วที่ประเทศร่ำรวยกลุ่มเดียวจะเป็นผู้กำหนดดุลยภาพของโลก

การดำรงตำแหน่งประธาน G7 ของฝรั่งเศสในปี 2562 จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนารูปแบบการประชุม โดยในช่วงตลอดปีที่ผ่านมา รัฐมนตรีฝรั่งเศสหลายกระทรวงได้จัดการประชุมหารือการทำงานกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจากประเทศ G7 และได้เชิญประเทศหุ้นส่วน อาทิ อียิปต์ มาลี และเม็กซิโก เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน

สำหรับแขกรับเชิญของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ในการประชุมสุดยอด G7 ณ เมืองบียาริตซ์ ได้แก่

  • ประเทศหุ้นส่วน 4 ประเทศ ที่มีเจตนารมณ์ปกป้องและส่งเสริมเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยและมีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย ชิลี และอินเดีย
  • ประเทศหุ้นส่วน 6 ประเทศ จากทวีปแอฟริกา เพื่อสร้างความร่วมมือที่เท่าเทียมกันกับทวีปแห่งอนาคตแห่งนี้ ได้แก่ แอฟริกาใต้ อียิปต์ บูร์กินาฟาโซ เซเนกัล รวันดา และนาย Moussa Faki ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพแอฟริกา
  • ผู้มีบทบาทสำคัญจากภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำรงตำแหน่งประธาน G7 ของฝรั่งเศส

การประชุม G7 รูปแบบใหม่

การประชุม G7 ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พื้นฐานในการดำรงตำแหน่งประธาน G7 ครั้งนี้ ฝรั่งเศสต้องการให้การประชุมสุดยอด ณ เมืองบียาริตส์ และการประชุมในระดับรัฐมนตรีที่มีขึ้นก่อนหน้านั้น เป็นไปตามข้อกำหนด 2 ประการ คือ การต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จึงได้มีการดำเนินการเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว ได้แก่

การประชุม G7 ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 05/09/2019

ด้านบนของหน้า