การประชุม Thai French Business Forum [fr]

การประชุม Thai French Business Forum โดยมี ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นประธาน คณะผู้แทนจากฝรั่งเศสจะเดินทางมากรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2561

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/08/2018

ด้านบนของหน้า