การอบรมไทย-ฝรั่งเศสเรื่องระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนผ.) ได้ร่วมกันจัดการอบรมเรื่องระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

การอบรมดังกล่าวได้นำเสนอความรู้ความชำนาญของประเทศฝรั่งเศสในด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ smart grid และการประมาณการณ์เกี่ยวกับการใช้โครงข่ายนี้ในอนาคต รวมถึงได้อภิปรายเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การอบรมนี้ถูกผนวกอยู่ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 6

JPEG ศ. นูเรดีน ฮัดจ์-ซาอิด ผู้อำนวยการ GIE-Idea หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านอิเล็คโทรเทคนิคแห่งเมืองเกรอนอบล์ และผู้ประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของ Think Smart Grids

ศาสตราจารย์นูเรดีน ฮัดจ์-ซาอิด ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในประเทศฝรั่งเศส ท่านเป็นผู้อำนวยการ GIE-Idea หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านอิเล็คโทรเทคนิคแห่งเมืองเกรอนอบล์ และผู้ประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของ Think Smart Grids ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของฝรั่งเศส

BMP ดร. จอร์จิออส คารินิโอทาคิส นักวิทยาศาสตร์อาวุโสและหัวหน้ากลุ่มวิจัยด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและพลังงานทดแทนของศูนย์วิจัย PERSEE สถาบัน MINES ParisTech

ดร. จอร์จิออส คารินิโอทาคิส หัวหน้ากลุ่มวิจัยด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและพลังงานทดแทนของศูนย์วิจัย PERSEE สถาบัน MINES ParisTech ได้นำเสนอเรื่องการประมาณการณ์เกี่ยวกับความท้าทายในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและตลาดซื้อขายไฟฟ้า

นอกจากนี้ นายฌ็อง-ฟิลิปป์ เอลกูรี ผู้แทนจากบริษัท Schneider Electric ยังได้มาให้ข้อมูลพร้อมยกตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะอีกด้วย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม :

ใส่ข้อมูลเมื่อ 15/12/2016

ด้านบนของหน้า