การแสดง 3 ชุดจากฝรั่งเศสในเทศกาล Unfolding Kafka Festival 2019 [fr]

เทศกาล Unfolding Kafka Festival จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดย จิตติ ชมพี นักออกแบบท่าเต้นร่วมสมัยแถวหน้าของเมืองไทย ในปีนี้ มีการแสดงจากคณะนักแสดงฝรั่งเศส 3 คณะ เข้าร่วมเทศกาล
สำรองที่นั่งได้ที่ : http://www.unfoldingkafkafestival.com/

Des gestes blancs

จากคณะ NAïF Production
วันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น.
โรงละคร Host Bkk , ชั้น 4 ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ พระราม 4 กรุงเทพฯ
https://www.facebook.com/events/1555456557924790/

PNG - 149 ko
ภาพ : http://www.french-highlights.com/culture

คู่ดูโอพ่อและลูกชายจะแสดงให้เห็นถึงการประสานความแตกต่างให้กลายเป็นหนึ่งเดียว และการแบกรับน้ำหนักซึ่งกันและกัน การแสดงชุดนี้เป็นการเต้นระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ 2 คน ที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงของน้ำหนักและขนาดร่างกาย ความแตกต่างนี้ทำให้เกิดท่วงท่า ลีลา และอารมณ์ที่ซับซ้อน เป็นการแสดงออกซึ่งความบริสุทธิ์ การแบ่งปัน และความอ่อนโยน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม workshop ที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงชุดนี้ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 10.00-12.00 น. ที่ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงบัตรชมการแสดงชุดนี้ บรรดาคุณพ่อสามารถนำลูกอายุระหว่าง 4-10 ปี มาร่วมกิจกรรมได้ โดยลูกต้องเดินได้และคุณพ่อต้องสามารถอุ้มลูกได้
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/1998564090246887/

Blanc

จากคณะ Arrangements Provisoire
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น.
ศูนย์ศิลปการละครสดใสพันธุมโกมล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/events/388200108522538/

PNG - 379.3 ko
ภาพ : http://www.french-highlights.com/culture

การแสดงชุดนี้เกิดจากความคิดที่ว่าร่างกายเหมือนตัวกรองที่มีพลังงาน เรื่องราว และวัฒนธรรมไหลผ่าน เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการทับถมอย่างต่อเนื่องของเรื่องจริงและเรื่องแต่ง ของจริงและจินตนาการ ความมีเหตุผลและความไร้เหตุผล ศิลปิน Vania Vaneau จะถอดชั้นต่างๆ ซึ่งประกอบเป็นร่างกายและตัวตน และคลี่ออกมาเป็นภาพทิวทัศน์

L’Homme de Boue

จากคณะ Le Jardin des Délices
วันที่ 27 พฤศจิยน 2562 เวลา 19.30 น.
ศูนย์ศิลปการละครสดใสพันธุมโกมล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/events/401360660574515/

JPEG - 45 ko
ภาพ : http://www.french-highlights.com/culture

การแสดงของนักจักกลิ้งซึ่งจัดในพื้นที่วงกลม ที่จะพาเราไปสัมผัสการเดินทางของความรู้สึกผ่านดินซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการแสดง ผู้แสดงจะเต้น แปลงร่างกลายเป็นมนุษย์โคลน กระจกสะท้อนความเป็นมนุษย์ พร้อมกับโยนรับสิ่งของในมือ เล่นไปกับความล้มเหลว ความต้องการของเรา เสียงหัวเราะ เสียงตะโกน ในโลกใบหนึ่งซึ่งใกล้จะล่มสลาย อะไรที่ยังคงทำให้เรายืนอยู่ได้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/12/2019

ด้านบนของหน้า