การให้สัมภาษณ์นิตยสาร Elite เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส-ไทย

การให้สัมภาษณ์นิตยสาร Elite เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส-ไทย
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 11/08/2018

ด้านบนของหน้า