กิจกรรมที่กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง [fr]

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย (IRASEC) ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมนานาชาติภายใต้หัวข้อ ““ผู้กุมชะตาของตนเอง”: ชาวเอเชียในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและผลพวงจากสงคราม" (“Master of Their Own Destiny” : The Asians during the First World War and aftermath) ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ การประชุมครั้งนี้มีนักวิจัยจากเอเชียและยุโรปเข้าร่วมกว่า 20 คน และเป็นการประชุมที่จัดร่วมกับนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและว่าที่เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยจะมาร่วมเปิดนิทรรศการในวันที่ 9 พฤศจิกายน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิทรรศการนี้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยจัดแสดงภาพถ่ายชาวเอเชียที่เดินทางสู่ยุโรประหว่าง ค.ศ. 1914-1918 เพื่อไปสู้ศึกและทำงานที่แนวหน้าและแนวหลังในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง รวมถึงอาสาสมัครชายชาวสยามจำนวน 1,284 คน ซึ่งเดินทางไปถึงเมืองมาร์แซย์ในปลายเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2461) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพถ่ายส่วนใหญ่มาจากหอจดหมายเหตุในฝรั่งเศส อาทิ l’Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD), le Service historique de la défense (SHD), La contemporaine และ les Réunion des musées nationaux รวมทั้งจากหอจดหมายเหตุส่วนบุคคลของราชสกุลจักรพงษ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.irasec.com/

JPEG - 665.9 ko
ทหารไทยในฝรั่งเศส ขณะกำลังออกเดินทางไปแนวรบด้านตะวันตก พ.ศ. 2461
ภาพ : ECPAD Defense Curtat
JPEG - 633.1 ko
กลุ่มทหารไทยบนตู้รถไฟที่กำลังจะเดินทางไปยังแนวหน้า
ภาพ : ECPAD Curtat
JPEG - 457.9 ko
ทหารไทยที่ท่าเรือเมืองมาร์แซย์
ภาพ : ECPAD Pansier
JPEG - 399.3 ko
ทหารอาสาไทยเดินสวนสนามผ่านประตูชัยที่กรุงปารีสในการเฉลิมฉลองชัยชนะของฝ่ายพันธมิตรเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2462
ภาพไปรษณียบัตร : Charnchai Karnasuta

นอกจากการประชุมนานาชาติและนิทรรศการภาพถ่ายแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการภาพวาดของ Eugène Burnand ภายใต้หัวข้อ “Asians in the First World War” แสดงภาพวาดทหารและพลเรือนชาวเอเชียที่เดินทางสู่ยุโรปเพื่อต่อสู้เคียงข้างฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง นิทรรศการนี้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่ 10 – 23 พฤศจิกายน ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 09/11/2018

ด้านบนของหน้า