กิจกรรม Clean up Bangkok 21 ก.ย. 2562 [fr]

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการสถานทูตสีเขียว สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จะเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เนื่องในโครงการรณรงค์เพื่อโลกสะอาด (Clean Up the World) ที่กรุงเทพฯ โดยมี Bangkok River (เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/BangkokRiver/ เว็บไซต์ https://www.bangkokriver.com/event/clean-up-weekend/) เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

JPEG

แต่ละปี โครงการรณรงค์เพื่อโลกสะอาด สามารถเกณฑ์อาสาสมัครมากกว่า 35 ล้านคน จาก 130 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นโครงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมโครงการหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สำหรับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เป้าหมายของกิจกรรมดังกล่าว คือ เพื่อเก็บขยะพลาสติกบริเวณโดยรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ และแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทำการศึกษามลพิษจากขยะพลาสติกในประเทศไทย จะนำขยะที่เก็บได้มาคัดแยกประเภท นับจำนวน และชั่งน้ำหนัก

ผู้ขับเคลื่อนสำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และสถานเอกอัครราชทูตที่เป็นสมาชิกโครงการ Bangkok Eco-Capitals Forum รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ รวมทั้งบริษัท Lightblue, Ytsara, TEET, Continewm และ Décathlon.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ได้ที่

เฟซบุ๊ก Earth Day Network Thailand
Earth Day Network Thailand (ภาษาอังกฤษ)
Earth Day Network Thailand (ภาษาไทย)

เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตฯ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 23/09/2019

ด้านบนของหน้า