ข่าวสารนิเทศ : การพบหารือระหว่างนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย [fr]

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เว็บไซต์ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเผยแพร่ข่าวสารนิเทศ เรื่องการพบหารือระหว่างนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย ในโอกาสการเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทย

ท่านสามารถอ่านข่าวสารนิเทศภาษาฝรั่งเศสได้โดยคลิกที่นี่

หรือคลิกที่นี่เพื่ออ่านคำแปลภาษาไทย

(ภาพโดย : F.de La Mure/Meae)

ใส่ข้อมูลเมื่อ 02/10/2018

ด้านบนของหน้า