ข่าวและการสื่อสาร

สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กรเท่านั้น เช่น ขอสัมภาษณ์ หรือ สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสด้านการเมืองและสังคม (ยกเว้น ปัญหาเรื่องวีซ่าหรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายกงสุล)


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
  • คำนำหน้าชื่อ

ใส่ข้อมูลเมื่อ 21/09/2016

ด้านบนของหน้า