ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย [fr]

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาควิชาภาษาฝรั่งเศสของทุกมหาวิทยาลัยในโครงการต่างๆ อาทิ
- การมอบทุนค่าประกันสังคมในระหว่างการฝึกอบรมที่ประเทศฝรั่งเศส
- การจัดอบรมสำหรับครูอาจารย์
- การจัดอบรมเพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาในการสอบวัดระดับเพื่อรับประกาศนียบัตรความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน (DELF)
- การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการด้านวัฒนธรรม
- การจัดงานภาษาฝรั่งเศส
- การเชิญผู้บรรยายชาวฝรั่งเศส
- ฯลฯ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30/05/2019

ด้านบนของหน้า