ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม [fr]

แผนกวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือซึ่งเป็นผู้จัดทำและดำเนินนโยบายความร่วมมือด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา ภาษา สถาบัน และเทคนิค ภายใต้การกำกับดูแลของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

แผนกวัฒนธรรม มีภารกิจในการเผยแพร่การสร้างสรรค์ทางศิลปะร่วมสมัย และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมฝรั่งเศส ในสาขาทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะดิจิทัลและภาพยนตร์ รวมทั้งให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางปัญญาและการอภิปรายทางความคิด

แผนกวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานวัฒนธรรมของไทย ศิลปินฝรั่งเศสและศิลปินไทยในทุกสาขา ช่วยเผยแพร่ศิลปะฝรั่งเศสให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยสนับสนุนให้ศิลปินฝรั่งเศสเข้าร่วมงานและเทศกาลต่างๆ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย และริเริ่มโครงการความร่วมมือและโครงการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานและศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินไทยในกรอบโครงการแลกเปลี่ยนและโครงการพำนักในประเทศฝรั่งเศส ดังนี้

- ร่วมมือกับ Institut français และ Cité internationale des Arts จัดให้ศิลปินพำนักเป็นเวลา 2 ถึง 4 เดือน
- ในกรอบความร่วมมือระหว่าง ENSBA Paris กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนกวัฒนธรรมให้การสนับสนุนพันธมิตรไทยโดยให้คำปรึกษา แนะแนว และถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ ให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับพันธมิตรฝรั่งเศส และให้การสนับสนุนทางการเงิน นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือผู้ทำงานด้านวัฒนธรรมของไทยในการเดินทางไปดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงที่มีงานสำคัญต่างๆ งานเทศกาล หรือการประชุม

แผนกวัฒนธรรมทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ Institut français ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศของฝรั่งเศส เพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมฝรั่งเศสในต่างประเทศ

ติดต่อ

Thierry Bayle ผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรม : thierry.bayle@diplomatie.gouv.fr
Clémentine Arfi ผู้รับผิดชอบด้านโสตทัศน์ : clementine.arfi@diplomatie.gouv.fr
จันทร์จิรา กิ่งก้านนาค เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ : janjira.kingkannak@diplomatie.gouv.fr

ติดตามข่าวสารกิจกรรมของเราได้ที่

PNG

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08/01/2023

ด้านบนของหน้า