ความร่วมมือด้านโสตทัศน์ [fr]

หน่วยโสตทัศน์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบงานด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ ดนตรีสมัยปัจจุบัน ดิจิทัล วีดีโอเกม และสื่อมวลชน

หน่วยโสตทัศน์ ช่วยเหลือสนับสนุนการส่งออกเนื้อหาโสตทัศน์ฝรั่งเศสในประเทศไทย (การฉายภาพยนตร์ การซื้อรายการโทรทัศน์ ฯลฯ) ทั้งยังให้ความช่วยเหลือการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ France 24 และ TV5 Monde

กำกับดูแลการเผยแพร่ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของเนื้อหาโสตทัศน์ฝรั่งเศสในงานที่มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง (งานเทศกาลต่างๆ) และในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำ (Movie Club ห้องแสดงดนตรี) โดยมีส่วนร่วมในความพยายามที่จะเผยแพร่เนื้อหาโสตทัศน์ฝรั่งเศสในต่างจังหวัด (จัดฉายภาพยนตร์ จัดนิทรรศการเดินสาย) และตั้งกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ (ผ่านความร่วมมือกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย) ประสานการทำงานกับเครือข่ายสมาคมฝรั่งเศสในประเทศไทย

JPEG - 302.9 ko
นิทรรศการ France eMotion ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนมกราคม 2562

มีส่วนร่วมในการจัดอบรมในระดับภูมิภาค (SEAFIC x PAS, ASIADOC) ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวไทยที่มีศักยภาพสูงในการสร้างอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์โดยนำความเชี่ยวชาญของฝรั่งเศสมาประยุกต์ใช้ (โครงการ FOCUS) ให้การสนับสนุนผู้ผลิตและศิลปินไทยโดยช่วยประสานการติดต่อกับผู้ประกอบการฝรั่งเศส (โครงการ La Fabrique Cinéma มูลนิธิ Cinéfondation) เพื่อให้เกิดการผลิตผลงานร่วมกัน

JPEG - 99.4 ko
ศิวโรจน์ คงสกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย ในโครงการ La Fabrique Cinéma ที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561

เป็นผู้ประสานงานให้กับผู้ประกอบการด้านโสตทัศน์ของฝรั่งเศสและไทย สนับสนุนโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทย อาทิ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ศึกษาแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยและฝรั่งเศสในเรื่องนโยบายโสตทัศน์

นอกจากนี้ ยังประสานการทำงานกับผู้ให้บริการและพันธมิตรในเครือข่ายความร่วมมือด้านโสตทัศน์นอกประเทศฝรั่งเศส อาทิ uniFrance, TVFI, Institut français, Bureau Export, CFI, Film France, France Médias Monde ฯลฯ

ติดต่อ

Diane Courtoise, ผู้ช่วยทูตฝ่ายโสตทัศน์
diane.courtois@diplomatie.gouv.fr

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/lafete.festival
http://www.french-highlights.com/

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/03/2020

ด้านบนของหน้า