คอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิก A Little Night Music by Léo Warynski [fr]

เนื่องในวาระครบรอบ 250 ปี ชาตกาลของเบโธเฟน ในปี 2020 วาทยากรชาวฝรั่งเศส Léo Warynski จะควบคุมวงดุริยางค์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและวงประสานเสียงซึ่งประกอบด้วยนกร้องจากหลายมหาวิทยาลัย เพื่อบรรเลงซิมโฟนีหมายเลข 9 ของเบโธเฟน

JPEG

โปรแกรม

  • J.B. LULLY, March for the Turkish Ceremony, excerpt from Bourgeois Gentilhomme
  • W.A. MOZART, serenade 13 for strings: A Little Night Music
  • L.V. BEETHOVEN, excerpt from the 4th movement of the 9th symphony with chorus
  • B. BRITTEN, Simple symphony for string orchestra
  • E. ELGAR, Serenade for strings, 1st movement
    Excerpt from King Bhumibol’s Great’s compositions

วันและสถานที่แสดง

  • วันที่ 25 มกราคม เวลา 19.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  • วันที่ 28 มกราคม เวลา 19.00 น. ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (บัตรราคา 300 บาท)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/events/516475512317930/

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/07/2022

ด้านบนของหน้า