คำกล่าวของ นายอแล็ง ฌุปเป ต่อเหตุการณ์อุทกภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายอแล็ง ฌุปเป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและกิจการยุโรปของฝรั่งเศส ได้กล่าวเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ไว้ดังนี้ : "ในขณะนี้สภาพอากาศอันเลวร้ายกำลังมีผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียตนาม ซึ่งทำให้มีผู้เคราะห์ร้ายและความเสียหายทางวัตถุจำนวนมาก ในฐานะตัวแทนของประเทศฝรั่งเศสและในนามส่วนตัว ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจและให้กำลังใจรัฐบาลตลอดจนประชาชนที่ประสบอุทกภัยอันหนักหน่วงในครั้งนี้ "

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า