คำอวยพรจากสถานทูตฯ ในโอกาสปีใหม่ 2562 [fr]

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังท่านในโอกาสปีใหม่ 2562

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 31/12/2018

ด้านบนของหน้า