งานวันทางทะเลโลก 24 กันยายน 2563 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ [fr]

เนื่องในโอกาสวันทางทะเลโลก ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ได้จัดงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางทะเลและปะการังของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ณ ที่ทำการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

JPEG

งานนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของแนวปะการังที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล บทบาทหน้าที่ของแนวปะการังในการรักษาชายฝั่ง รวมไปถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศในปัจจุบัน ภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่ งานสัมมนาอภิปรายและนิทรรศการ 2 ชุด ชุดหนึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งชาติฝรั่งเศส (IRD) และอีกชุดจัดโดยนาย Sirachai Arunrugstichai นักถ่ายภาพสารคดีชีววิทยาทางทะเลเชิงอนุรักษ์

- งานสัมมนาอภิปรายหัวข้อ การอนุรักษ์ทะเลและแนวปะการังในประเทศไทยในแบบนิวนอร์มอล โดยมีผู้ร่วมอภิปรายจากกลุ่ม Oceans for all ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำการวิจัยแนวปะการังจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย (IRASEC)

  • ผู้ดำเนินงาน :

Dr. Petch MANOPAWITR นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยผู้มีประสบการณ์ด้านความหลากลายทางชีววิทยาการจัดการพื้นที่ในเขตอนุรักษ์กว่า 20 ปี

  • ผู้อภิปราย :

Dr. Suchana Apple CHAVANICH รองศาสตราจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกลุ่มวิจัยชีววิทยาปะการัง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งทำงานด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูแนวปะการังมาเป็นเวลานาน และมีผลงานงานวิจัยด้านเทคนิคการปลูกแนวปะการัง

Tunnie SRISAKULCHAIRAK เจ้าหน้าที่ด้านโปรแกรมการจัดการของเสียประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของกลุ่มโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

Dr Christine CABASSET นักภูมิศาสตร์ที่ได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัย Sorbonne University (Paris) ด้านการวางแผนพื้นที่ ซึ่งรับผิดชอบงานวิจัยด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย (IRASEC) หนึ่งในหัวข้องานวิจัยของเธอในปัจจุบันคือการควบคุมการจัดการอาณาเขตสำหรับการพัฒนาเชิงท่องเที่ยวและการทำงานร่วมกันของสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆ

Sirachai (Shin) ARUNRUGSTICHAI นักถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์ชาวไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ทางทะเล ในปี 2019 เขาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ที่ต้องจับตามองโดย Photo District News และได้รับนักสำรวจรุ่นใหม่จาก National Geographic Society

David MARTIN คุณครูสอนดำน้ำมืออาชีพชาวฝรั่งเศสและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลสำหรับกลุ่มโรงแรม รีสอร์ทและเรือยอร์ช รวมไปถึงเขายังเป็นนักถ่ายภาพสารคดีใต้น้ำ ผู้ก่อตั้ง Kanaloa Nature & Films และผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมฉลาม

- ประสบการณ์จำลองภาพเสมือน (Virtual Reality) : Aqua (Wild Immersion) - บริเวณโถงชั้น 1 - ตั้งแต่เวลา 17.00 - 21.00 น.

- นิทรรศการ
นิทรรศการ 2 ชุด จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนถึง 12 ตุลาคม 2563

  • "Journey to the heart of the coral reefs" โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งชาติฝรั่งเศส (IRD)
  • "The truth from two seas" โดยนาย Sirachai Arunrugstichai นักถ่ายภาพสารคดีชีววิทยาทางทะเลเชิงอนุรักษ์

ชมภาพบรรยากาศวันงาน


ภาพ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ภาพ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ภาพ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ภาพ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ภาพ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ภาพ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ภาพ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ภาพ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 01/10/2020

ด้านบนของหน้า