งานวันมรดกยุโรปในประเทศไทย วันที่ 21 กันยายน 2562 [fr]

ทุกๆ ปี วันมรดกยุโรป (European Heritage Days) จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสความรุ่มรวยและความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมของอาคารสถานที่สำคัญต่างๆ ซึ่งเปิดให้เข้าชมในโอกาสนี้โดยเฉพาะ

วันมรดกยุโรป มีต้นแบบมาจากกิจกรรม “Monuments’ Open Doors” หรือ วันเปิดสถานที่สำคัญต่างๆ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสได้ริเริ่มขึ้นในปี 2527 ต่อมา ประเทศยุโรปหลายประเทศได้นำความคิดดังกล่าวไปจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน จนกระทั่งปี 2534 สภายุโรปได้ก่อตั้งวันมรดกยุโรปอย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน มีประเทศทั้งในและนอกทวีปยุโรปมากกว่า 50 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดสถานที่สำคัญต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม

ในปี 2562 นี้ วันมรดกยุโรป จะมีขึ้นเป็นครั้งที่ 36 ภายใต้หัวข้อ “Arts and Entertainment” หรือ “ศิลปะและความบันเทิง” โดยแต่ละปีจะมีหัวข้อแตกต่างกัน

สำหรับครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะเปิดทำเนียบเอกอัครราชทูต และโถงชั้นล่างอาคารที่ทำการ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ร่วมฉลองครบรอบ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ตามความริเริ่มของกระทรวงการต่างประเทศของไทย

ภายในงาน บริเวณชั้นล่างของทำเนียบเอกอัครราชทูต จะมีการจัดนิทรรศการพิเศษซึ่งเนื้อหาที่จัดแสดงยืมมาจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อรำลึกครบรอบ 333 ปีที่คณะทูตซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงแต่งตั้ง โดยมีออกพระวิสุทสุนทร หรือ โกษาปาน เป็นราชทูต ได้เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส เพื่อถวายพระราชสาสน์ทองคำแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 คณะราชทูตสยามได้เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2229 ณ พระราชวังแวร์ซายส์ เหตุการณ์ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในเชิงประวัติศาสตร์ เนื่องจากได้สร้างรากฐานของมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบัน ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในหลายด้าน

มาร่วมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ซึ่งมีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 หลังผ่านการบูรณะและต่อเติมตามกาลเวลา อาคารหลังนี้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกกับประเพณีไทย

และอย่าพลาดชิมขนมอบฝรั่งเศสที่นำมาให้ลิ้มลองหลังเสร็จจากการเยี่ยมชม

ผู้เข้าชมสามารถเดินชมได้อย่างอิสระโดยอ่านแผ่นพับซึ่งมีให้เลือกทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนำชมได้ทางสมาร์ทโฟนด้วยการสแกน QR Code

นอกจากนี้ ยังสามารถเดินชมพร้อมกับผู้นำชม โดยจะมีการจัดรอบนำชมเป็นภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามเวลาดังนี้

ภาษาฝรั่งเศส 10.30, 11.30, 14.00 และ 15.00 น.
ภาษาไทย 10.10, 10.40, 11.00, 11.40, 14.10 และ 15.10 น.
ภาษาอังกฤษ 10.50, 11.50, 14.20 และ 15.20 น.

แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 25-35 นาที จำกัดจำนวนผู้เข้าชมรอบละไม่เกิน 20 คน ไม่มีการจองล่วงหน้า ใครมาก่อนมีสิทธิก่อน

ก่อนเข้างาน ผู้เข้าชมต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ที่ประตูทางเข้าสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีที่จอดรถให้บุคคลภายนอก ผู้ที่นำรถมาต้องหาที่จอดเอง
นอกจากนี้ ผู้เข้าชมต้องผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้างาน และเพื่อให้การเข้างานเป็นไปด้วยความสะดวก โปรดหลีกเลี่ยงการนำร่ม หมวกกันน็อค มีดพก หรือกระเป๋าสะพายหลังทุกขนาด มาในวันงาน เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีพื้นที่รับฝากของ หลังผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้ว อนุญาตให้นำกระเป๋าถือขนาดเล็กเข้างานได้เท่านั้น

วันงาน: เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.
สถานที่: สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ที่ตั้ง: 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ

PNG

ด้านล่าง ภาพบรรยากาศงานวันเปิดสถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสวันมรดกยุโรปปี 2561

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/12/2019

ด้านบนของหน้า