งานเปิดตัวหนังสือ "Made By Thai" เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยของไทย [fr]

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการเปิดตัวหนังสือ "Made By Thai" ซึ่งนำเสนอภาพรวมของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ระหว่างงานเลี้ยงรับรอง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส โดยมีผู้จัดทำหนังสือ ได้แก่ นาย Doriano Navarra บุตรนาย Enrico Navarra นักสะสมผลงานศิลปะผู้ริเริ่มหนังสือชุด "Made By" นาง Francine Méoule นักประวัติศาสตร์ศิลปะ และ นาง Christine Schreyer มาร่วมงาน

หนังสือเล่มนี้นำเสนอศิลปินร่วมสมัยของไทยรวมถึงแกลเลอรี่ศิลปะในประเทศไทย
นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวกับศิลปินที่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือและแขกที่มาร่วมงานว่า หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้รักศิลปะและแกลเลอรีทั่วโลกสามารถชื่นชมศิลปะร่วมสมัยของไทยพร้อมกับสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับศิลปิน
นาย Enrico Navarra ได้จัดทำหนังสือชุด "Made By" เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ส่วนหนังสือ "Made By Thai" ได้เริ่มจัดทำสมัยเมื่อครั้งที่นายโลร็อง โอแบล็ง เป็นเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้รับการสนับสนุนและสานต่อจากนายฌีล การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสคนก่อน
นายฌักกล่าวว่า ความรุ่มรวยและความโดดเด่นเฉพาะตัวของการสร้างสรรค์ซึ่งบางครั้งผสมผสานกับองค์ประกอบของวัฒนธรรมของโลก ปรากฏอยู่ในหนังสือที่ไม่เหมือนใครเล่มนี้ และมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมืออันยอดเยี่ยมที่จะช่วยลดความคลางแคลงใจในคุณภาพและคุณค่าของผลงานศิลปะ

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาอังกฤษ)


นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวเปิดตัวหนังสือ "Made By Thai" พร้อมด้วยผู้จัดทำ ได้แก่ นาย Doriano Navarra, นาง Francine Méoule และ นาง Christine Schreyer

นายมานิต ศรีวานิชภูมิ ศิลปินภาพถ่ายร่วมสมัย มาร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "Made By Thai"

แขกที่มาร่วมงานฟังเอกอัครราชทูตกล่าวเปิดตัวหนังสือ ในบรรดาแขกมีนาย Jean-Michel Beurdeley ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย "ใหม่เอี่ยม" หรือ MAIIAM อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือ "Made By Thai"

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/08/2019

ด้านบนของหน้า