งานแถลงข่าว "๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.๙ ตลาดในสวนฝรั่งเศส" [fr]

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งาน "๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.๙ ตลาดในสวนฝรั่งเศส" ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 333 ปีที่คณะราชทูตสยามนำโดยออกพระวิสุทธสุนทร หรือ เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี พร้อมด้วยนักเรียนไทยกลุ่มแรก 12 คน ที่ได้ติดตามไปศึกษาวิชาแขนงต่างๆ นอกจากนี้ อีกหนึ่งวัตถุประสงค์คือเพื่อระดมทุนปรับปรุงสวนฝรั่งเศสซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 2530 ภายในสวนหลวง ร.9

โอกาสนี้ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ)

จากนั้น ผู้แทนจากสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส และผู้สนับสนุนของงานได้กล่าวแนะนำงานซึ่งจะจัดในรูปแบบตลาดคริสต์มาสโดยมีสินค้าหลากหลายชนิดทั้งไทยและฝรั่งเศสตลอดจนกิจกรรมการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม

งาน "๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.๙ ตลาดในสวนฝรั่งเศส" จะมีในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 โดยวันที่ 5-6 ธันวาคม จะเป็น soft opening เปิดแบบไม่เต็มรูปแบบ ณ ลานจิตรลดาจรัล สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/733244003756264/


ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/12/2019

ด้านบนของหน้า