งานแถลงข่าว "Kosa Pan : Le buste โกษาปาน อนุสรณ์สถานแห่งมิตรไมตรีที่ถนนสยาม" [fr]

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดสร้างรูปปั้นออกพระวิสุทธสุนทร หรือ เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ตามความริเริ่มของสมาคมฯ โดยใช้ชื่องานว่า "Kosa Pan : Le buste โกษาปาน อนุสรณ์สถานแห่งมิตรไมตรีที่ถนนสยาม" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ซึ่งรูปปั้นดังกล่าวจะนำไปประดิษฐานที่เมืองแบรสต์ ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

โอกาสนี้ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการติดต่อทางการทูตครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศส และประวัติความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้น ตลอดจนความท้าทายในปัจจุบันและแนวทางความร่วมมือที่จะมีขึ้นในอนาคต

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาฝรั่งเศส)

บรรยากาศภายในงานพาผู้เข้าร่วมย้อนไปในอดีตด้วยดนตรีบาโรกซึ่งบรรเลงโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) การแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคและชุดพื้นเมืองเบรอตาญของนักเรียนที่มาต้อนรับผู้มาร่วมงาน การนำรูปปั้นเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ของจริงมาตั้งแสดงในงาน และการแสดงที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตผู้มีชื่อเสียงในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ช่วยสร้างบรรยากาศสมัยนั้นที่สองวัฒนธรรมได้มาพบกันเป็นครั้งแรก


ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 02/07/2020

ด้านบนของหน้า