งาน Innovation Connecting Show เมืองตูลูส 16-18 กันยายน พ.ศ.2557

งาน Innovation Connecting Show ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นที่ Parc des expositions เมืองตูลูส ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน พ.ศ.2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีฝรั่งเศส นายฟรองซัวส์ ออลลองด์

งานดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่จะรวมกลุ่มคนต่างๆ จากทุกมุมโลก กลุ่มคนที่มีความสามารถในการแข่งขัน และผู้ที่มีบทบาทด้านการวิจัย รวมถึงบุคคลต่างๆ จากโลกของการศึกษา เศรษฐกิจและการประกอบการ เพื่อให้กลายเป็นสถานที่รวมด้านนวัตกรรม และเป็นการผนึกกำลังของกลุ่มคนขั้วต่างๆ และผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ คาดว่าจะมีผู้มาออกร้านในงานนี้กว่า 500 ราย ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 4,000 คน และผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 20,000 คน

เว็บไซต์ทางการของงานดังกล่าว http://www.ics-show.com/

รายละเอียดเพิ่มเติมของงานนี้

PDF - 172.9 ko
(PDF - 172.9 ko)

publié le 17/09/2018

haut de la page