งาน THAI-FRENCH SMART CITY FORUM [fr]

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เปิดงาน THAI-FRENCH SMART CITY FORUM เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการสมาร์ทซิตี้ ย่านอัจฉริยะและยั่งยืน ตลอดจนเขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมในประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทซิตี้เข้าร่วม งานนี้จัดโดยบิสเนส ฟรานซ์และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสนช. ในช่วงเช้า หลังการแนะนำตัวของคณะผู้แทนฝรั่งเศสซึ่งรวบรวมบริษัทชั้นนำของโลกด้านสมาร์ทซิตี้ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการสมาร์ทซิตี้ได้นำเสนอแนวคิดและแผนงาน โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้ให้เกียรติมาร่วมฟังการนำเสนอในช่วงนี้ด้วย ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมระหว่างคณะผู้แทนฝรั่งเศสกับหน่วยงานไทย ก่อนปิดท้ายวันด้วยงานเลี้ยงรับรอง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 19/09/2018

ด้านบนของหน้า