ฌอง-ปิแอร์ โซวาช ชาวฝรั่งเศส ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2016

ราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนได้มอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีให้กับนักวิทยาศาสตร์ 3 คน โดยหนึ่งในนั้นเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อว่า ฌอง-ปิแอร์ โซวาช จากมหาวิทยาลัยสตราสบูร์ก รางวัลนี้มอบให้กับการวิจัยเรื่อง “การออกแบบและสังเคราะห์เครื่องจักรขนาดเล็กระดับโมเลกุล” หรือเรียกอีกอย่างว่า การพัฒนาเครื่องจักรย่อส่วน

ฌอง-ปิแอร์ โซวาช ศาสตราจารย์เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยสตราสบูร์ก และสมาชิกบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเศส ได้รับรางวัลโนเบลร่วมกับ เซอร์ เจ. เฟรเซอร์ สต๊อดดาร์ต จากมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา และเบอร์นาร์ด แอล. เฟอริงกา จากมหาวิทยาลัยโกรนิงเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบและสังเคราะห์เครื่องจักรขนาดเล็กระดับโมเลกุล” โดยพวกเขาประสบความสำเร็จในการเชื่อมโมเลกุลเพื่อสร้างเครื่องจักรย่อส่วน

เงินรางวัล 8 ล้านโครนาสสวีเดน (มากกว่า 831,000 ยูโร) จะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กันระหว่างเจ้าของรางวัลทั้งสาม

ใน ค.ศ. 1983 ฌอง-ปิแอร์ โซวาช และทีมวิจัยของเขาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงก้าวแรกในวงการเคมี โดยได้เชื่อมต่อโมเลกุลด้วยด้วยพันธะทางกล

ใน ค.ศ. 1991 เซอร์ เจ. เฟรเซอร์ สต๊อดดาร์ต และทีมวิจัยของเขาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงก้าวที่สองจากการพัฒนา “โรทาเซน” โดยใช้แนวคิดการเชื่อมโมเลกุลด้วยพันธะทางกลของฌอง-ปิแอร์ โซวาช เพื่อร้อยวงแหวนโมเลกุลให้เข้ากับแกนโมเลกุล

ท้ายที่สุด เบอร์นาร์ด แอล. เฟอริงกาคิดค้นโมเลกุลที่มีลักษณะพิเศษซึ่งสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันได้ การเปลี่ยนแปลงก้าวที่สามนี้ส่งผลให้เกิดการบังคับทิศทางการหมุนของโมเลกุล ซึ่งในอดีต การหมุนเกิดขึ้นอย่างอิสระเท่านั้น

ผลงานดังกล่าวเปิดเส้นทางสู่งานสร้างสรรค์ อาทิ โครงการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กระดับโมเลกุลที่สามารถจับและเชื่อมต่อกรดอะมิโน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโปรตีน เป็นต้น

แหล่งที่มา :
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/
https://isis.unistra.fr/laboratory-of-inorganic-chemistry-jean-pierre-sauvage/

ใส่ข้อมูลเมื่อ 09/12/2016

ด้านบนของหน้า