ตัวแทนของศาสนาต่างๆ ไว้อาลัยหน้าสถานทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ต้อนรับคณะตัวแทนของศาสนาต่างๆ ซึ่งเดินทางมาแสดงความเป็นหนึ่งใจเดียวกันและความเห็นอกเห็นใจคนฝรั่งเศสและผู้ประสบเคราะห์กรรมในเหตุการณ์การก่อการร้ายที่กรุงปารีส คณะฯดังกล่าวประกอบไปด้วยตัวแทนพระสงฆ์จากศาสนาพุทธ ตัวแทนจากศาสนาซิกข์ อีแวนเจลิสต์ ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก และศาสนาอิสลาม ทั้งหมดได้นำดอกไม้มาวางเพื่อเป็นการไว้อาลัย

นอกจากนี้ นักเรียนจากโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงสถานทูตฯ ได้เดินทางมาวางดอกไม้เช่นเดียวกัน

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า