ติดต่อเรา

ฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
35 ซอยเจริญกรุง 36
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 627 2100
โทรสาร 02 627 2111

หน่วยงานความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส
- คาโรลีน ชมิตต์ (Caroline SCHMITT) ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส
 หมายเลขต่อ 2108
- วิภา สุจินัย-แบร์วาส ฝ่ายเลขานุการ
 หมายเลขต่อ 2110

หรือติดต่อทางอีเมล

ใส่ข้อมูลเมื่อ 20/03/2018

ด้านบนของหน้า