ที่ตั้งและแผนที่ [fr]

ฝ่ายและแผนกต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (ฝ่ายการทูต ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร ฝ่ายกงสุล แผนกวีซ่า ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ ฝ่ายเศรษฐกิจ บิสเนส ฟรานซ์ ประเทศไทย (ฺBusiness France Thailand) สำนักผู้แทนของ Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ฝ่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงภายใน และฝ่ายจัดการทั่วไป) ตั้งอยู่ที่
35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500

- แผนที่

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 18/01/2019

ด้านบนของหน้า