ทูตฝรั่งเศสเยือนเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาระดับภูมิภาคด้านสุขภาพ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และระดับอุดมศึกษาและกงสุลฝรั่งเศสได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก

การเดินทางในครั้งนี้ นายจิลส์ การาชง ได้เข้าพบปะพูดคุยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิตและศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฟรองซัวส์ บาร์เร-ซินูสซี เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ปี พ.ศ. 2551 ผู้ค้นพบเชื้อไวรัสเอชไอวี ในเวลาต่อมาเอกอัครราชทูตได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ที่จัดโดยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฟรองซัวส์ บาร์เร-ซินูสซี ในหัวข้อ “การค้นพบและการต่อสู้กับเชื้อไวรัสเอชไอวี” ณ ห้องประชุม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเลี้ยงรับรองให้กับชาวฝรั่งเศส เอกอัครราชทูตพร้อมคณะได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแขกที่ได้รับเชิญมางานประมาณ 40 คน

ในช่วงบ่าย เอกอัครราชทูตได้เข้าพบปะพูดคุยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เพื่อแสดงความขอบคุณในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านความปลอดภัยแก่ชาวฝรั่งเศส ทั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นของชาวฝรั่งเศสในเรื่องความเป็นอยู่ รวมถึงทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจภายในจังหวัด

สิ้นสุดภารกิจสุดท้ายของการเดินทางด้วยการเข้าพบอาจารย์ฟรองซัวส์ ลาจิราร์ด ผู้อำนวยการสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ และได้เยี่ยมชมอาคารและสถานที่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า