นักการทูตหญิงในฝรั่งเศส จากปี 2473 สู่วันพรุ่งนี้ [fr]

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายได้ถูกประกาศให้เป็นวาระสำคัญระหว่างการดำรงตำแหน่ง 5 ปีของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส และเป็นหัวใจในการดำเนินงานของฝรั่งเศสในต่างประเทศ ความน่าเชื่อถือของความมุ่งมั่นดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเป็นแบบอย่างด้านความเสมอภาคในอาชีพของเครือข่ายทางการทูตของฝรั่งเศส

เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562 กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศของฝรั่งเศสจัดนิทรรศการนำเสนอความก้าวหน้าด้านความเสมอภาคในอาชีพของเครือข่ายทางการทูตของฝรั่งเศสและแผนที่จะดำเนินการในอนาคต ณ ที่ทำการกระทรวงฯ กรุงปารีส

ฝรั่งเศสยืนยันความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับความไม่เสมอภาค ผ่านยุทธศาสตร์ต่างประเทศเพื่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ปี 2561-2565
วัตถุประสงค์หลักข้อแรกของยุทธศาสตร์คือการเป็นแบบอย่างในทางปฏิบัติด้านความเสมอภาคในอาชีพของเจ้าหน้าที่ทุกคนในเครือข่ายทางการทูต โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นระดับที่ยังมีช่องว่างของความก้าวหน้าสูงที่สุดและยังคงมีความท้าทายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา สัดส่วนของสตรีในตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงฯ มีความก้าวหน้าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน โดยระหว่างปี 2553-2561 มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตหญิงเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อ 40 ปีก่อนหน้านั้น

ในปี 2561 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ร้อยละ 52 เป็นผู้หญิง และมีเอกอัครราชทูตหญิง ร้อยละ 26

JPEG - 151.2 ko
เอกอัครราชทูตหญิงฝรั่งเศสทั่วโลก ระหว่างปี 2515-2561
สีแดง : รัฐที่มีเอกอัครราชทูตหญิงฝรั่งเศสประจำอยู่ ณ ปัจจุบัน
สีฟ้า : รัฐที่เคยมีเอกอัครราชทูตหญิงฝรั่งเศสประจำ
สีขาว : องค์การระหว่างประเทศหรือรัฐที่ยังไม่เคยมีเอกอัครราชทูตหญิงฝรั่งเศสประจำ
PDF - 197 ko
รายชื่อรัฐที่มีหรือเคยมีเอกอัครราชทูตหญิงฝรั่งเศสประจำ ระหว่างปี 2515-2561 (ภาษาฝรั่งเศส)
(PDF - 197 ko)

กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศจะย้อนรอยความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ยังคงต้องทำให้สำเร็จ ผ่านนิทรรศการซึ่งเปิดในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ที่ทำการกระทรวงฯ กรุงปารีส

นิทรรศการดังกล่าวนำเสนอภาพถ่ายสตรีคนแรกๆ ที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอธิบดี รวมทั้งภาพถ่ายที่นำมาเรียงต่อกันของเจ้าหน้าที่หญิงในเครือข่ายทางการทูตของฝรั่งเศสซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมความเสมอภาคระหว่างเพศที่กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศพยายามปลูกฝังในทุกพื้นที่ทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งบานกระจกเงาเพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ และความท้าทายที่ยังไม่บรรลุ โดยเชิญให้ผู้เข้าชมส่องกระจกเป็นเอกอัครราชทูตหญิงประจำประเทศต่างๆใน 5 ทวีป

JPEG - 654.2 ko
บานกระจกเงาที่ติดตั้งในนิทรรศการ ณ ที่ทำการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ กรุงปารีส วันที่ 8 มีนาคม 2562
ภาพ : กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศของฝรั่งเศส

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/03/2019

ด้านบนของหน้า