นางฟรองซวส บาร์เร-ซินุสซิ เจ้าของรางวัลโนเบล ให้เกียรติบรรยายที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 นางฟรองซวส บาร์เร-ซินุสซิ เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์เมื่อปี 2551 ผู้ค้นพบเชื้อไวรัสเอชไอวี ต้นเหตุของโรคเอดส์ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในงานสัมมนาซึ่งจัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกในเรื่องของการรณรงค์เพื่อต่อสู้กับโรคเอดส์ ได้บรรยายให้นักศึกษาและบรรดาอาจารย์นับร้อยฟังเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและปัญหาต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกของเชื้อชนิดนี้ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดทำให้มีคนเสียชีวิต 1.6 ล้านคนเมื่อปี 2557

นางฟรองซวส บาร์เร-ซินุสซิ ซึ่งมีความกระตือรือร้นและเป็นคนถ่อมตน ทำงานที่สถาบันปาสเตอร์ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 70 เธอกล่าวย้ำว่าความลับของความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์อยู่ในศาสตร์ด้านต่างๆ และความเอาใจเป็นพิเศษแก่หัวข้อดังกล่าวและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัยอันได้แก่ผู้ป่วย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 02/12/2015

ด้านบนของหน้า