นางยามีนา เบนกีกี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

นางยามีนา เบนกีกีจะเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ.2556 ในฐานะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศกำกับดูแลกิจการประชาคมภาษาฝรั่งเศส (Francophonie) และในฐานะตัวแทนองค์การประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสโลก

นางเบนกีกีจะร่วมงานเปิดที่ทำการใหม่ของสมาคมฝรั่งเศส กทม. วันที่ 16 ต.ค. ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นพระราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการพบปะหารือกับข้าราชการระดับสูง อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเยือนประเทศไทยของนายฌอง-มาร์ก เอโรลต์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ระหว่างการเยือนครั้งนี้ มีกำหนดหารือกับนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกฯ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรงศึกษาธิการ และนายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ยังพบปะพูดคุยกับชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในประเทศไทยและสตรีที่มีชื่อเสียงที่มีความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส

JPEG

publié le 19/05/2014

haut de la page