นางยามีนา เบนกีกี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

นางยามีนา เบนกีกี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศกำกับดูแลกิจการประชาคมภาษาฝรั่งเศส (Francophonie) และตัวแทนองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ.2556

วันที่ 16 ตุลาคม นางยามีนาร่วมงานเปิดที่ทำการใหม่ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ การเยือนครั้งนี้เป็นการติดต่อระดับสูงระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเยือนประเทศไทยของนายฌอง-มาร์ก เอโรลต์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ในระหว่างการเยือน นางยามีนาได้เข้าพบหารือกับนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรงศึกษาธิการ และนายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ยังพบปะพูดคุยกับชุมชนชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยและสตรีที่มีชื่อเสียงที่มีความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส

JPEG

publié le 16/01/2019

haut de la page