นางอานน์-มารี อิดรัคเยือนประเทศไทย (13-15 ธันวาคม 2552)

นางอานน์-มารี อิดรัค รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ.2552 โดยมีจุดประสงค์ที่จะเจรจาด้านการเศรษฐกิจและการพาณิชย์กับประเทศไทยในระดับรัฐมนตรีอีกครั้ง

ก่อนหน้ารัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านเดียวกันได้มาเยือนประเทศไทย การเยือนครั้งนี้ของนางอิดรัคแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของประเทศฝรั่งเศสและบริษัทต่างๆ ของประเทศดังกล่าวในศักยภาพของประเทศไทย

ความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ถูกยกขึ้นมาพูดหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพบปะกับม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ นางอิดรัคยังได้ร่วมการลงนามความตกลงในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระหว่างศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน AFD ของประเทศฝรั่งเศส

นางอิดรัคได้กล่าวถึงการจัดงาน “France Green Tech Thailand 2010 - สัปดาห์แห่งเทคโนโลยีนิเวศของประเทศฝรั่งเศส” ที่กรุงเทพฯ อีกด้วย ซึ่งจัดร่วมกันโดยหน่วยงาน Ubifrance ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และหน่วยงาน AFD เป็นงานใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในภูมิภาคนี้ กว่า 30 บริษัท นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจะมาชี้แจ้งถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น งานนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 600 คน

ใส่ข้อมูลเมื่อ 25/01/2010

ด้านบนของหน้า