นายกษิต ภิรมย์เข้าพบปะหารือกับนายแบร์นารด์ กุชแนร์ (21 มิ.ย. 2553) [fr]

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2553 ฯพณฯ นายแบร์นารด์ กุชแนร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการของสหภาพยุโรป ได้ให้การต้อนรับฯพณฯ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส

ในการพบปะหารือครั้งนี้ ซึ่งได้กำหนดไว้นานมาแล้ว เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ในประเทศไทย 2-3 สัปดาห์หลังเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในส่วนของสิทธิมนุษยชนและการเจรจาทางการเมือง รวมถึงการปรองดองแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาถึงโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ ของทั้งสองประเทศอีกด้วย

ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรหลักของฝรั่งเศส มีโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและด้านการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมากมาย ด้วยงบประมาณที่ใช้ในโครงการเหล่านี้ที่มีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านยูโร ประเทศไทย หนึ่งในสมาชิกอาเซียน เป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/01/2019

ด้านบนของหน้า