นายออลีวีเย กาดิก สมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศส เยือนประเทศไทย [fr]

นายออลีวีเย กาดิก สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนชาวฝรั่งเศสที่พำนักในต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562

วันที่ 4 มิถุนายน นายออลีวีเย ได้เยี่ยมชมที่ทำการแห่งใหม่ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ก่อนเข้าร่วมการประชุมจัดโดยหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทย ในช่วงเย็น สมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศสได้จัดการประชุมและเลี้ยงอาหารค่ำ โดยมีผู้ประกอบการฝรั่งเศสที่กำลังสำรวจตลาดอาเซียน ที่ปรึกษาการค้าต่างประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนตัวแทนของบิสเนส ฟรานซ์ และธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งชาติของฝรั่งเศส เข้าร่วม มีการหารือเกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุนในประเทศไทย

วันที่ 5 มิถุนายน หลังเสร็จจากการรับประทานอาหารเช้าพร้อมหารือการทำงานกับนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และนายคริสตีย็อง เชอวรีเย ที่ปรึกษากงสุล นายออลีวีเยได้ร่วมการประชุมกับนางซามีรา อับแดลี กงสุลฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับงานด้านกงสุล พร้อมกับพบปะพูดคุยกับผู้แทนชุมชนฝรั่งเศสในประเทศไทย จากนั้นในช่วงบ่ายได้เยี่ยมชมศูนย์รับยื่นวีซ่า TLScontact ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของแผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

นายออลีวีเย กาดิค สมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศส เยี่ยมชมสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
นายออลีวีเย กาดิค สมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศส เยี่ยมชมสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
สมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมจัดโดยหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย
สมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมจัดโดยหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย
รับประทานอาหารเช้าพร้อมหารือการทำงานกับนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต
รับประทานอาหารเช้าพร้อมหารือการทำงานกับนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต
การประชุมที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
การประชุมที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
นายออลีวีเย กาดิก สมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศส เยี่ยมชมศูนย์รับยื่นวีซ่า TLScontact
นายออลีวีเย กาดิก สมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศส เยี่ยมชมศูนย์รับยื่นวีซ่า TLScontact

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 27/06/2019

ด้านบนของหน้า