นาย Jean-Paul Moatti ประธานบริหารสถาบัน IRD เยือนไทย [fr]

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้พบปะหารือกับนาย Jean-Paul Moatti ประธานบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (IRD) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย และจัดงานเลี้ยงรับรองคณะเจ้าหน้าที่สถาบัน IRD ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ร่วมงานกับสถาบันดังกล่าว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาอังกฤษ)

ในระหว่างการเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2562 นาย Jean-Paul ได้เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคซึ่งมีขึ้นในวันที่ 21 และ 22 มกราคม โดยมีผู้แทนสถาบัน IRD ในภูมิภาค ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์และสนับสนุน (การสื่อสาร การขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม กิจการระหว่างประเทศ) เข้าร่วม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานระดับภูมิภาคสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน IRD ในเอเชีย ทั้งนี้ หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และองค์กรต่างๆ ระดับภูมิภาคที่ร่วมงานกับสถานบัน IRD ในเอเชีย รวมทั้งผู้ให้เช่าสถานที่ปฏิบัติงานแก่สถาบันฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับการขยายผลการวิจัย

นอกจากนี้ ในระหว่างการเยือน นาย Jean-Paul ยังได้พบปะกับหน่วยงานที่ร่วมงานกับสถาบัน IRD ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (EFEO) และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP) รวมถึงหน่วยงานที่กรุงเทพฯ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนา (AFD)

(แหล่งที่มา : เว็บไซต์สถาบัน IRD ประเทศไทย


ภาพ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (IRD) ประเทศไทย

ภาพ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (IRD) ประเทศไทย

ภาพ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (IRD) ประเทศไทย

ภาพ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (IRD) ประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/08/2020

ด้านบนของหน้า