นิทรรศการภาพถ่าย “ประมุขเยือนมิตร เชื่อมไมตรีจิตการทูต”

ชื่องาน : นิทรรศการภาพถ่าย “ประมุขเยือนมิตร เชื่อมไมตรีจิตการทูต”
สถานที่ : ลานคริสตัล คอร์ท ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ระยะเวลา : วันที่ 3-9 เมษายน พ.ศ.2560

JPEG
ใน พ.ศ. 2560 นี้ ฝรั่งเศสและไทยเฉลิมฉลองการครบรอบ 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เนื่องในโอกาสดังกล่าวและเพื่อถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความ สัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจึงจัดนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้ชื่อ “ประมุขเยือนมิตร เชื่อมไมตรีจิตการทูต” โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทชั้นนำของไทยและฝรั่งเศส

ภายในงานมีการจัดแสดงภาพถ่ายตามลำดับเหตุการณ์ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิน เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน พ.ศ. 2503 และการเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการของนายฌาคส์ ชีรัค ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยา ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน พ.ศ. 2549

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาพลายเส้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2440 ที่นำมาจากเอกสารเก่าอันทรงคุณค่า การจัดแสดงวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติและการอนุรักษ์พระราชสาสน์ทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงจักรพรรดินโปเลียนที่สาม ภาพสแกนความละเอียดสูงของพระราชสาสน์ทองคำ รวมถึงภาพสแกนความละเอียดสูงของสนธิสัญญาทางพระราชไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือที่ลงนามใน พ.ศ.2399 อันเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตฝรั่งเศส-ไทย ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และสื่อโสตทัศน์อีกมากมาย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 16/09/2018

ด้านบนของหน้า