บิสเนส ฟรานซ์ ประเทศไทย [fr]

บิสเนส ฟรานซ์ (Business France) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศสในระดับสากล มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือบริษัทฝรั่งเศสที่มีความประสงค์จะส่งออกสินค้าหรือบริการไปต่างประเทศ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและต้อนรับนักลงทุนชาวต่างชาติที่ประสงค์จะลงทุนในประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบการชาวฝรั่งเศส และประเทศฝรั่งเศส

นอกจากนี้ บิสเนส ฟรานซ์ ยังกำกับดูแลโครงการ V.I.E. ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้แก่บัณฑิตฝรั่งเศสที่มีความสามารถและเพิ่งสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก

บิสเนส ฟรานซ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 จากการรวมตัวกันของยูบีฟรานซ์ และ AFII (Agence Française pour les Investissements Internationaux) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศของฝรั่งเศส ปัจจุบัน บิซิเนส ฟรานซ์ มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 1,500 คน ทั้งในฝรั่งเศสและกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และมีเครือข่ายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

- ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน
เว็บไซต์ส่วนกลางของบิสเนส ฟรานซ์ : www.businessfrance.fr

บิสเนส ฟรานซ์ ประเทศไทย (Business France Thailand)

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2 627 2180
แฟกซ์ : +66 2 627 2190
เวลาทำการ : จันทร์-พฤหัสบดี 9.00-12.30 น. และ 13.30-18.00 น. / ศุกร์ 9.00-12.30 น. และ 13.30-16.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ :
- สำนักงานบิสเนส ฟรานซ์ ประเทศไทย http://www.youbuyfrance.com/th/about_us.aspx?pi=0
- http://export.businessfrance.fr/thailande/export-thailande-avec-notre-bureau.html

ทวิตเตอร์ : Business France TH

ใส่ข้อมูลเมื่อ 21/01/2019

ด้านบนของหน้า