บิสเนส ฟรานซ์ (Business France) [fr]

บิสเนส ฟรานซ์ (Business France) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศสในระดับสากล มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือบริษัทฝรั่งเศสที่มีความประสงค์จะส่งออกสินค้าหรือบริการไปต่างประเทศ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและต้อนรับนักลงทุนชาวต่างชาติที่ประสงค์จะลงทุนในประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบการชาวฝรั่งเศส และประเทศฝรั่งเศส

JPEG
นอกจากนี้ บิสเนส ฟรานซ์ ยังกำกับดูแลโครงการ V.I.E. ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้แก่บัณฑิตฝรั่งเศสที่มีความสามารถและเพิ่งสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก

บิสเนส ฟรานซ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 จากการรวมตัวกันของยูบีฟรานซ์ และ AFII (Agence Française pour les Investissements Internationaux) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศของฝรั่งเศส ปัจจุบัน บิซิเนส ฟรานซ์ มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 1,500 คน ทั้งในฝรั่งเศสและกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และมีเครือข่ายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

บิสเนส ฟรานซ์ ประเทศไทย (Business France Thailand)

ติดต่อ

ที่อยู่ : 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2 627 2180
แฟกซ์ : +66 2 627 2190
เวลาทำการ : จันทร์-พฤหัสบดี 9.00-12.30 น. และ 13.30-18.00 น. / ศุกร์ 9.00-12.30 น. และ 13.30-16.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/09/2019

ด้านบนของหน้า