ประวัติความเป็นมา

ในระยะแรก คณะผู้แทนในประเทศสยามของรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นแค่คณะกงสุล ซึ่งต่อมาในปีค.ศ. 1887 ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นคณะผู้แทนทางการทูตซึ่งไม่มีเอกอัครราชทูตเป็นผู้นำ (légation) จนกระทั่งปี ค.ศ. 1949 จึงได้มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตคนแรกมาประจำประเทศไทย

รายนามเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเรียงลำดับตามเวลาประจำตำแหน่งมีดังต่อไปนี้

 • นายลาปูฌ (เข้ารับตำแหน่งปีค.ศ.2018)
 • นายการาชง (เข้ารับตำแหน่งปีค.ศ.2015)
 • นายวีโต (เข้ารับตำแหน่งปีค.ศ.2012)
 • นายเลอ ลีเดค (เข้ารับตำแหน่งปีค.ศ.2009)
 • นายบีลี่ (เข้ารับตำแหน่งปีค.ศ. 2007)
 • นายโอแบล็ง (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2003)
 • นายแพร็ตทร์ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 1999)
 • นายกอสต์ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 1995)
 • นายรุมเมอลารดต์ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 1993)
 • นายแวงซ็ง (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 1989)
 • นายบาสตูยล์ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 1986)
 • นายอาร์โนด์ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 1982)
 • นายซูลิเยร์ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 1978)
 • นายอองเดร (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 1975)
 • นายต็อฟแฟง (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 1972)
 • นายเลสโกต์ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 1968)
 • นายคลารัค (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 1959)
 • นายเบรอัล (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 1958)
 • นายอ็อฟฟรัว (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1954)
 • นายปอล-บงกูร์ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 1951)
 • นายมาร์ชาล (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 1949)

ในปีค.ศ. 1857 กงสุลฝรั่งเศสได้เช่าสถานที่แห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากรัฐบาลแห่งประเทศสยาม ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1875 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานที่ดินผืนนี้ให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศส จนกระทั่งปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยตั้งอยู่ ณ ที่นี้มาเป็นเวลากว่า 150 ปีแล้ว

ภาพถ่ายทำเนียบเอกอัครราชทูตในอดีต

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า