ประวัตินายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย [fr]

JPEG
นายฌัก ลาปูฌเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ปัจจุบันอายุ 60 ปี สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC, ค.ศ. 1978) และเป็นศิษย์เก่าสถาบัน Ecole nationale d’administration (รุ่น Solidarité ค.ศ. 1983) นายฌักเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศมาเลเซียระหว่าง พ.ศ. 2545 – 2549 ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศแอฟริกาใต้ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2556 ควบคู่กับตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศเลโซโทระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2556 ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศสวีเดน ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2560 นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตกำกับดูแลเรื่องการเจรจาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2557 ก่อนหน้านั้น เคยปฏิบัติหน้าที่ในประเทศเอธิโอเปีย นครนิวยอร์ก สหประชาชาติ และประเทศญี่ปุ่น

นายฌักยังเคยดำรงตำแหน่งอื่นๆ ณ กรุงปารีส อาทิ รองอธิบดีกรมสหประชาชาติ ที่ปรึกษาด้านยุโรปของประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่าง พ.ศ. 2542 – 2545 อธิบดีกรมกิจการเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2550 และที่ปรึกษาด้านการทูตของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2552

ใส่ข้อมูลเมื่อ 14/01/2019

ด้านบนของหน้า