ประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย [fr]

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศของฝรั่งเศส

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30/05/2019

ด้านบนของหน้า