ผู้แทนจากหน่วยงาน CEA ประเทศฝรั่งเศส เข้าพบหารือกับผู้แทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

JPEG การหารือกันระหว่างผู้แทนจากหน่วยงาน CEA และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายกาเบรียล ฟิโอนี ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ คณะกรรมาธิการพลังงานทางเลือกและพลังงานปรมาณูแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือ CEA ร่วมหารือกันเรื่องพลังงานฟิวชันในประเทศไทย

พลังงานฟิวชันซึ่งเกิดจากกระบวนการรวมตัวกันของดิวเทอเรียมและทริเทียมนั้นจะเป็นแหล่งพลังงานซึ่งมีศักยภาพที่จะให้พลังงานสะอาดอย่างเกือบไร้ขีดจำกัดแก่มวลมนุษยชาติ โดยเป็นที่คาดการณ์กันว่าพลังงานไฟฟ้าจากฟิวชันอาจเกิดขึ้นจริงได้ในปี พ.ศ. 2583

ใส่ข้อมูลเมื่อ 22/02/2017

ด้านบนของหน้า