ฝ่ายกงสุล

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
35 เจริญกรุงซอย 36
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66 2) 657 5100 โทรสาร (66 2) 657 5155
เปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. (ช่วงบ่ายต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า)

ใส่ข้อมูลเมื่อ 31/08/2018

ด้านบนของหน้า