ฝ่ายการทูต

ฝ่ายการทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
35 เจริญกรุงซอย 36
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66 2) 657 5100 โทรสาร (66 2) 657 5111
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.

ใส่ข้อมูลเมื่อ 31/08/2018

ด้านบนของหน้า