ฝ่ายการท่องเที่ยวสถานทูตฯ พบปะสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) เรียนเชิญ ฝ่ายการท่องเที่ยวแห่งสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส ระหว่างสองหน่วยงาน

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า