ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร

ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
35 เจริญกรุงซอย 36
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66 2) 657 5100
โทรสาร (66 2) 657 5135
เปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 8.30 น. ถึง 17.30 น. วันศุกร์ 8.30 น. ถึง 16.00 น.

ใส่ข้อมูลเมื่อ 31/08/2018

ด้านบนของหน้า